Плащане онлайн

Ценим вашия бизнес!

За удобството на нашите клиенти предоставяме възможността за плащане с помощта на система за плащане онлайн, чрез която да може да заплатите за проекта си по лесен и сигурен начин. Чрез PayPal приемаме всички видове кредитни карти. Тази трансакция с кредитна или дебитна карта ще бъде отбелязана в сметката ви като "К Транс Сълушънс"(K Trans Solutions).


Payment methods
Търсене
Апостилът представлява сертификация на документ, издаден от друга държава.Това е унифициран метод за легализация на документи, които ще се ползват в друга държава (различна от тази, в която е издаден документа). След получаването на Апостила, документът се освобождава от каквито и да било друга форма на сертификация или легализация, както от страната, от която е издаден, така и в държавата, в която ще се ползва – страна по Конвенцията, където ще бъде предоставен документа.

Членове на Хагската конвенция

Сертифицираните писмени преводи трябва да се извършат от професионални преводачи или преводаческа агенция. Някои организации, като например различните университети и медицински училища понякога имат допълнителни изисквания, но по принцип сертифицираният писмен превод съдържа четири компонента, които трябва да съществуват, за да може писменият превод да се счита за правилно сертифициран:

 1. Сертифицираният писмен превод на английски език трябва да се издаде на официална фирмена бланка, съдържаща името и адреса на преводача/преводаческата агенция.
 2. Цялостният превод дума по дума на оригиналния текст да е форматиран възможно по-близо до оригиналния текст.
 3. Декларация, подписана от преводача или от представител на преводаческата агенция, удостоверяваща, че преведеният текст е верен и точен превод на оригиналния документ. Понякога тази декларация се нарича "Сертификат за точност" или “Сертификат за превода.”
 4. Декларацията съдържа подписа на преводача, който се заверява от нотариус. Сертифицираните писмени преводи трябва да се изготвят съгласно разпоредбите, съдържащи се в 8 CFR 103.2 (b)(3) на САЩ.

К Транс Сълушънс предлага професионални писмени и телефонни преводи от английски на български език и от български на английски език за корпоративни и индивидуални клиенти. Специализираме в писмени преводи в областта на бизнеса, медицината и правото, както и в устни преводи. Също така предлагаме и други езици, от които имате нужда.
Когато изберете К Транс Сълушънс за ваш партньор, вие ще имате възможността да се възползвате от:

 • Писмени и устни преводи, извършени от професионалисти, които говорят тези езици като родни в съответната област, в която имате нужда;
 • Изключителен контрол на качеството и редакция;
 • Бизнес и правни услуги, предоставени в съответствие с конкретните ви уникални нужди;
 • Всеотдаен и приятелски настроен професионален екип;
 • Ясни конкурентни цени (базирани върху оригиналния текст).

С както можем да Ви помогнем:

 • Писмени преводи на официални документи, които са издадени в САЩ и които ще се използват в България, или в други страни;
 • Преводи и сертификация на официални документи, издадени в България или в други държави, които ще се използват в САЩ;
 • Помощ при намиране на информация как да се сдобиете с Апостил в САЩ;
 • Услуги в рамките на същия ден или бързи поръчки (в зависимост от сложността и обема на необходимия писмен превод);
 • Безплатно изпращане за писмените преводи, които са нормална поръчка с USPS Priority Mail с номер за проследяване на пратката (Също така се предлага изпращане с UPS или с FedEx, което се заплаща допълнително в зависимост от избраната от клиента услуга).

Писмени преводи на официални документи, които ще се използват в България: